Вплив основного обробітку ґрунту на урожайність кукурудзи

Вплив основного обробітку ґрунту на урожайність кукурудзи

В умовах північної частини Степу

Основним лімітуючим фактором отримання високих і сталих врожаїв кукурудзи є вологозабезпеченння посівів. Наукове і практичне значення мають дослідження щодо вдосконалення обробітку ґрунту з метою накопичення максимальної кількості вологи та її тривале утримання в зоні розвитку кореневої системи культур.

Обробіток ґрунту є базисом і важливою складовою будь-якої технології вирощування польових культур. Він спрямований на підвищення родючості ґрунту і забезпечення стабільних врожаїв високої якості з найменшими витратами матеріальних та енергетичних ресурсів.

Обробіток ґрунту
Обробіток ґрунту

В Україні найбільш поширеними є 3 варіанти з обробітку ґрунту:

Зяблевий обробіток (оранка), проводиться восени під ярі культури, в наступному році має значну і майже повсюдну перевагу перед весняним обробітком ґрунту для культур не тільки ранніх, а й пізніх строків сівби. Перевага зяблевого обробітку, порівняно з весняним, досить велика у разі підвищеної засміченості ґрунту, особливо багаторічними бур'янами, і на важких ґрунтах. При зяблевому обробітку в більшості регіонів, за винятком надмірно зволожених, краще нагромаджується і зберігається в ґрунті волога атмосферних опадів, а також весняних талих вод. Зяблевий обробіток створює більш оптимальні агрофізичні властивості, забезпечуючи тим самим сприятливі умови для мікробіологічної діяльності у ґрунті. Ефективніше ведеться боротьба з бур'янами (особливо багаторічними), шкідниками і збудниками хвороб сільськогосподарських культур, забезпечується оптимальний фітосанітарний стан ґрунту. Діапазон глибин обробітку 25-33 см.

Глибоке розпушування розглядають як ефективний захід усунення шарів ґрунту, утворених під час обробітку ґрунту дисковими, плоскорізними знаряддями, і руйнуванням плужної підошви. Високі ґрунтозахисні показники при глибокому розпушуванні забезпечуються завдяки збереженню на поверхні основної маси післязбиральних решток і різкого ослаблення поверхневого стікання. Глибоке розпушування ефективне і як спосіб нагромадження вологи, особливо за умов вологої осені. Після такого обробітку з осені суцільне замерзання ґрунту не відбувається, що забезпечує сприятливі умови для поглинання талих вод і зменшення їх стікання, особливо, якщо його виконують у більш пізні передзимові терміни. В більшості випадків діапазон глибин обробітку від 30 до 45 см.

Дисковий обробіток ґрунту належить до безполицевих способів. Його здійснюють дисковими знаряддями на глибину 6-20 см, що забезпечує розкришення, часткове перемішування ґрунту і знищення бур’янів. Доцільніше дисковий обробіток ґрунту застосовувати після стерньових попередників, а інколи і після просапних культур, найчастіше в господарствах застосовують важкі дискові борони.

Описані обробітки ґрунту є загальноприйнятими та загальновідомими. Всі їх знають і використовують на своїх полях. Та досить часто фермери діють по ситуації, оскільки не завжди можна провести зяблеву оранку. Причин може бути кілька — відсутність своєї техніки, пізнє збирання попередника тощо. В такому разі основний обробіток проводять навесні, і він може передбачати оранку чи дискування. Саме так сталося у 2017 році, значна частина площ під кукурудзу оброблялася навесні. Як же кукурудза реагує на це? Чи є вона досить чутливою до основного обробітку ґрунту?

Кукурудза на полі СФГ "Відродження"
Кукурудза на полі СФГ "Відродження"

В цьому році дослідження з вивчення впливу основного обробітку ґрунту на урожайність кукурудзи на зерно проводили в умовах СФГ «Відродження» Кобеляцького району Полтавської області. Господарство зазвичай як основний обробіток ґрунту під кукурудзу застосовує оранку. Але погодні умови попередньої осені внесли свої корективи у вигляді рясних дощів, тож довелося частину площ залишити до весни без обробітку. Навесні на цих площах провели дискування. В результаті в господарстві створилися ідеальні умови для проведення досліду з вивчення даного питання.

У досліді були такі варіанти основного обробітку ґрунту:

  1. Полицева оранка плугом ПЛН-3-35 на глибину 26 см + весняне закриття вологи ЗПГ — 15 (на 3 см попереково-діагональним методом) + передпосівна культивація КПС — 4 на глибину 5 см.
  2. Весняне дискування БДВ-4,2 на глибину 18-20 см + передпосівна культивація на 5 см ЗПГ — 15.

Агротехніка на дослідних ділянках загальноприйнята для цієї зони. У варіанті із оранкою попередником була пшениця озима, у варіанті із весняним поверхневим обробітком (дискування) попередник — соя.

Гібрид кукурудзи селекції KWS — КРАБАС (ФАО 300), сівалка Kinze 6 row 2000. Сівба проводилася на оранці 30.04.2017, а на дискуванні — 29.04.2017. Тобто можна сказати, що впливу терміну сівби на дослід не було.

Мінеральні добрива вносили в 2 етапи: 1-й етап — в рядки карбамід у нормі 70 кг д.р., 2-й етап — при міжрядному обробітку ґрунту 60 кг д.р. Аміачної селітри за допомогою КРН-5,6 у фазу 7-8-го листка.

Гербіцидний захист — Баал (0,5 л/га) + Мілагро (1,2 л/га) в фазу 3-5 листка. За період вегетації (травень-вересень), згідно з даними метеостанції в м. Кобеляки, випав 191 мм опадів. Загалом зону за погодними умови вегетаційного періоду можна віднести до зони Північного Степу. Характеристика проведена за комплексним показником гідротермічного коефіцієнту Г.Т. Селянінова — баланс вологи = 0,9.

  

На Фото 3 — порівняння качанів гібриду КРАБАС (ФАО 300) залежно від способу обробітку ґрунту. Ліворуч — сівбу проведено по весняному дискуванню, праворуч — по осінній оранці.

З Фото 3 видно, що на площі, де проведено дискування, були сформовані качани значно меншого розміру. Також відбулася абортація верхніх 2-3 зерен, найімовірніше, через брак вологи в момент наливу зерна. Що стосується урожайності, то на полі, де було проведено оранку, урожайність становила 8,8 т/га при збиральній вологості 13,2%. На полі, де було проведено весняне дискування, урожайність становила 4,4 т/га, при вологості зерна 11,2%, що в 2 рази менше, ніж у варіанті з оранкою.

Звичайно, ми мали різні попередники на досліджуваних полях, але вони однозначно не виступили основним фактором впливу на врожайність. На нашу думку, обробіток ґрунту мав тут найбільший вплив. Очевидно, що для кукурудзи, як культури інтенсивного типу, важливим є проведення якісного основного обробітку ґрунту. Однозначно він має проводитися восени та в більшості випадків передбачати оранку.

Демонстраційні посіви гібридів кукурудзи селекції KWS
Демонстраційні посіви гібридів кукурудзи селекції KWS

Наш багаторічний досвід показує, що кукурудза найкраще почуваєтьсі на полях, де проводиться оранка. Проте не слід забувати, що і гібриди відрізняються між собою та по-різному реагують на обробіток ґрунту. Є менш чутливі гібриди до екстенсивних технологій, які не сильно знижують урожайність при погіршенні умов вирощування. Із гібридів селекції KWS придатними для екстенсивних технологій є: КІНЕСС (ФАО 210), КАНЬЙОНС (ФАО 230), ЕМІЛІО (ФАО 250), БОГАТИР (ФАО 290), КЕРБЕРОС (ФАО 310), КАЙФУС (ФАО 330), КІНЕМАС (ФАО 350), КВС 381 (ФАО 350). Тому під час вибору гібриду для певної технології вирощування дуже важливо дотримуватись рекомендацій селекційної компанії щодо підбору гібридів, їх розміщення відповідно обробітку ґрунту по полях, попередника, норми висіву, пестицидного захисту та мінерального живлення. Це все в комплексі є запорукою високого та стабільного врожаю!

Олександр Добренький, агроном-консультант «КВС-УКРАЇНА» у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, для SuperAgronom.com

 

Друк